Reumatikerförbundets värdegrund

Det här är vi

Välkommen till Reumatikerförbundet och Värmland!

Reumatikerförbundets värdegrund beskriver vilka vi är, vad vi står för och hur vi valt att arbeta med frågor som berör personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen.

Värdegrunden
Vi har en grundsyn som utgår från de mänskliga rättigheterna. Vår kultur är öppen och respektfull. I varje möte vill vi förmedla kunskap, trovärdighet, engagemang, hopp och inspiration. Du blir mött med öppenhet, värme och respekt. 
Du hittar Reumatikerförbundets värdegrund under Bilagor längre ner på sidan.

  • Utskriftsvänlig version på en A4-sida, enbart text
  • Ursprunglig version med samma text och layout som innehåller bilder

Reumatikerdistriktet Värmland väljer sina aktiviteter med värdegrunden som utgångspunkt. Vår verksamhetsplan presenteras med samma målformuleringar som finns i reumatikerförbundets aktivitetsplan. Därmed fångar vi samma prioriterade områden och det arbetssätt som presenteras i förbundets långsiktiga verksamhetsplan. 

Reumatikerdistriktet i Värmland gör så här
Vi sprider det här tankesättet i våra föreningar för att bidra till att skapa en vi-känsla med förbundet och en röd tråd i det gemensamma arbetet. När vi exempelvis tar initiativ och vill uppfylla målet att; "2017 har Reumatikerförbundet ökat och spridit sin kunskap, så våra medlemsgrupper är mer kunniga och rustade för vårdmötet. Våra medlemmar har via vår kunskap fått mod att kräva bästa möjliga behandling." Då menar vi att alla (förbundet, distriktet och föreningen) bidrar genom att arrangera sina aktiviteter ut mot medlemmar och allmänhet.

Exempel 1 - Sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna och övriga sjukdomar i rörelseorganen

  • Förbundet arrangerar sjukdomsföreläsningar för allmänheten i samarbete med distriktet
  • Distriktet bjuder in förtroendevalda och andra intresserade medlemmar till temadagar 
  • Föreningen bjuder in till medlemsträff där erfarenheter utbyts, ofta i samband med må bra aktivteter

Exempel 2 - Genomföra informatörsutbildningar för de som medverkar i patientskolor

  • Förbundet utbildar informatörer till patientskolor.
  • Distriktet tar fram en samverkansform med landstinget och genomför träffar för våra informatörer.
  • Föreningen rekryterar presumtiva informatörer bland sina medlemmar.

Verksamhetsplan
Du hittar aktuell verksamhetsplan bland rubrikerna i vänsterspalt.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.