Reumatikervården i värmland

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, både ris och ros

Reumatikerförbundet välkomnar Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Reumatikerförbundet är dock skeptisk till att nästan allt fokus har lagts på evidensbaserade forskning och att beprövad erfarenhet har fått stå tillbaka. 

Läs Reumatikerförbundets pressmeddelande 15 november 2011

En representant för Värmland kommer att delta i diskussionerna i vår region. Vi vill ta chansen att lämna in våra synpunkter till socialstyrelsen.

Vad hände sen?
Ett gemensamt yttrande från fyra reumatikerdistrikt i vår region skickades till de politiker och tjänstemän som deltog i Uppsala/Örebro regionens möte 18 november. Reumatikerdistriktet Värmland skickade i stort sett samma yttrande till de vi bedömde är berörda politker, tjänstemän och divisionschefer inom hälso- och sjukvården i Värmland. Här kan du läsa yttrandet.

 


 

Möte med division Hälsa-, habilitering och rehabilitering

Möte om Rehab utanför landstinget hölls i samverkan med Handiakppförbunden Värmland och berörde neurologiskt handkappade, reumatiker och psoriatiker. Läs landstingets minnesanteckningar från den 6 december 2010.

 
Reumatikervården i Värmland - resurser i april 2008

KARLSTAD, Centralsjukhuset 
Reumatologimottagning
, Centralsjukhuset Karlstad 
Läkarbesök, sjuksköterskebesök samt dagvård. Remiss fordras för förstagångsbesök. 
– Specialistläkare, Reumatologer 3 tjänster 
– Sjuksköterskor, specialistutbildade i reumatologi 5,25 tjänster 
– Läkarsekreterare 1,75 tjänster 
Reumatikerteam 
Består av reumatolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator (finns tillgängligt på planerade tider på Reumatologimottagningen). 
Arbetsterapeuter finns på Arbetsterapi 2 
Kurator finns på Kuratorsmottagningen 
Sjukgymnast finns på Sjukgymnastik avd. 

ARVIKA Sjukhus, medicinkliniken 
Läkarbesök och sjuksköterskebesök samt dagvård. Remiss fodras för förstagångsbesök 
Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast finns. 

TORSBY Sjukhus, medicinkliniken 
Läkarbesök och sjuksköterskebesök samt dagvård. Remiss fodras för förstagångsbesök 
Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast finns. 

KRISTINEHAMN, CAREMA närsjukvård 
tillsvidare 
Läkarbesök och sjuksköterskebesök. Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast finns. 

SÄFFLE, CAREMA närsjukvård 
tillsvidare 
Läkarbesök och sjuksköterskebesök. Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast finns.

Rehabilitering för patienter med inflammatorisk ledsjukdom

-för boende i Värmland 

ReumaRehab på Centralsjukhuset i Karlstad med behandlingsansvar av Reuma-teamet. 
Innebär en behandlingsperiod på fyra veckor ( ej lörd.sönd ) med schemalagd intensiv fysikalisk behandling samt tillgång till medicinsk behandling. Kan innebära boende på patienthotellet, CSK eller boende hemma. 
Remiss till denna rehabilitering skrivs av behandlande läkare. 
Information om denna rehabiliteringsform kan fås av sjuksköterska på Reumatologimottagning. 

Rehabilitering utomlands, s.k. ”klimatvård” 
Ansökan görs på speciell blankett + läkarintyg av behandlande läkare. 
Uppgifter om denna rehabiliteringsform kan fås av sjuksköterska på Reumatologimottagning. 
Läs mer på landstingets hemsida

Rehabilitering på Reumatikersjukhuset Spenshult 
Kan i vissa fall diskuteras med behandlande läkare. 

Rehabilitering polikliniskt 
Individuellt, kan ske av olika yrkeskategorier i reuma-teamet. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.