Publiken uppmanas att resa sig under föreläsningen Myter och sanningar om artros

Artros

Artrosskolor är en stor del av behandlingen för alla artrospatienter. Nu finns ett vårdprogram för artros och en vårdrutin för artrosskola som ska ge Värmlands patienter jämlik vård. Frågan är - hur väl följs rutinen?

Vad är artros?

  • Vem drabbas
  • Symtom
  • Så här ställs diagnosen
  • Behandling
  • Det här kan du göra själv
  • Forskning och utveckling

Läs om artros på 1177.se och hitta svar på frågorna och träningsprogram:

Knäledsartros   Höftledsartros 

Lyssna på överläkare Ralph Nisell som berättar om artos

Film på Reumatikerförbundets sida

Vad är en artrosskola?

En artrosskola är upplagd ungefär så här:

  • Bedömning - individuellt besök hos fysioterapeut
  • Lektioner - teoriutbildning av fysioterapeut i grupp, artrosinfomratör med egna erfarenheter medverkar
  • Träning - utforming av enskilt program hos fysioterapuet eller gruppträning
  • Uppföljning - sker efter tre månader hos fysioterapeut, efter 12 månader får du en enkät

Läs mer här

Hur anmäler du dig till artrosskolan?

Om du har besvär med dina leder kan du ta kontakt med en fysioterapeut på vårdcentralen för att genomgå en undersökning. Du behöver ingen remiss. På 1177 hittar du artrosskolor i Värmland.

Vill du bli artrosinformatör?

(avsnittet är under upparbetning)

Artrosinformatören har upplevt nyttan med en aktiv livsstil och fungerar som en inspiratör och god förebild för deltagarna i artrosskolan vilket stärker tilltron till den egna förmågan.

Vad gör jag som artrosinformatör?

Hur blir du artrosinformatör? Öppna rekryteringsbladet längst ner på sidan för att veta mer.

Vilka är vi och var finns vi?

 

Samverkan mellan landsting och patientorganisation

Vårdrutin Artrosskola i Värmland

Vårdprogram Höft- och knäartros - diagnostik och behandling

Riktlinje - Samverkan mellan Landstinget i Värmland och Reumatikerdistriktet Värmland om informatörer i artrosskolor 2013-11-01.

Aktuellt

2 september 2015 får vi ett samtal med berörda chefer för att utveckla samverkan i artrosskolor. Vi vill ta upp frågor om kontaktvägar i landstingets organisation, hur vi fångar upp behov av informatörer och utvärdering av aktiva informatörer i artrosskolor. 

Bakgrund

I augusti 2014 deltog Reumatikerdistriktet Värmland i ett samverkansmöte om vårdprogram för artros.

Vi ville särskilt bevaka hur patienterna fångas upp i primärvården för att få sin diagnos, vilken kvalitet håller artrosskolorna och hur kommer bästa medicinen, det vill säga handledd fysisk träning över tid, att utformas för patienten.

Mötet resulterade i ett förbättrat utkast av vårdprogrammet för Höft- och knäartros - diagnostik och behandling. Det fastställdes 2014-09-10.

Nu fortsätter arbetet med att skriva och införa de vårdrutiner som kommer att möjliggöra att vi får lika vård och rehabilitering i hela Värmland.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.