Anne Carlsson, Benny Eklund och Kristina Söderlund

Var står Värmland i utvecklingen av e-hälsotjänster i landstinget?

Den frågan blev självklar att ställa efter att jag lyssnat på Reumatikerförbundets representanter från hela Sverige under helgen. Vi hade samlats för en intressepolitiskt nätverksträff. Det största ämnet var Journal via nätet och det uppenbart självklara i att följa lagen. Flera landsting har krånglat till det istället för att faktiskt följa lagen. Det ska bli spännande med vårt landstings införande av Journal via nätet eftersom det finns så många fördelar för oss patienter. Patientens förtroende för sjukvården har ökat efter att man läst anteckningarna.

Läs också artikeln i Metro - Snart får nästan alla e-journal

Journal via nätet av Benny Eklund 2015-09-19

I Uppsala finns 1 miljon journalförda personer och Benny var med i det 9-åriga projekt som tog fram Journal via nätet.Den 17 mars 2014 kunde patienterna i Uppsala län för första gången läsa sin journal genom att logga in i Mina vårdkontakter. Men resan dit blev lång och välprövad.

E-journal via nätet är grundligt prövat i Uppsala län och har passerat många instanser som polisen, Arbetsmiljöverket och Centrala etikprövningsnämnden med flera. Högsta förvaltningsrätten säger tydligt att det inte är någon sekretess för patienten på journalanteckningar. Endast 1-2 av 10 000 journaler har inte lämnats ut i Uppsala, historiskt, efter prövning.

På YouTube kan du höra Britt-Marie Ahrnell, anhörig berätta sin ståndpunkt:
-Varför behöver patienter och anhöriga Journal via nätet?

Benny presenterar några av erfarenheterna från Uppsala:

  • 80% av de som läst har haft en sjukvårdskontakt senaste månaden. 
  • Bara 10% av anteckningarna justeras innan vidimering enligt SFAM, Svensk förening för Allmänmedicin. 
  • Patientens förtroende för sjukvården har ökat efter att man läst anteckningarna. 
  • En timme efter läkarbesöket kan patienten läsa vad som sagts. Tidigare kunde patienten återge endast 20% av vad läkaren sagt på besöket.

Benny berättar vad man behöver fortsätta jobba med:

  • Vi vill se även Tidiga hypoteser, man ska kunna se allt. Det är tveksamt om man ska kunna se det som sorteras under våld i nära relationer men det kräver ny lagstiftning. Om man vårdas av tvång ska lagen gälla fullt ut. 
  • Idag finns två leverantörer av system som heter Journal och Vårdhändelser. Otroligt dumt eftersom jag som patient inte vet vilket system min vårdgivare är ansluten till. Eller värre, jag måste läsa via båda systemen för att jag fått vård på olika ställen i landet. När jag loggar in i Mina vårdkontakter på 1177 ska jag hitta min journal, punkt. 

Till vårdpersonalen vill han säga:

  • Skriv inte saker i journalen som inte hör hemma där så kommer ingen information ut som inte passar under hälso- och sjukvårdslagen.

För den som vill titta mer på YouTube visas
-Jeanette om journal via nätet.

Patienterna vill att professionen skriver för professionen, jag som patient kan fråga!

Benny@Eklund.nu

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.