Utvärdering av nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen har utvärderat hur rekommendationer som infördes 2012 för rörelseorganens sjukdomar har fallit ut. Vårt landsting startade 2012 ett strukturerat sätt att införa nationella riktlinjer och presenterade hur det har gått på ett seminarium i februari.

Socialstyrelsens sammanfattning publicerades i december 2014 och kan läsas längre ner på sidan. Vill du läsa mer om nationella riktlinjer går du in här

Syftet med seminariet i februari var att presentera landstingets följsamhet till centrala rekommendationer i Socialstyrelsens riktlinjer och ge underlag för dikussioner om fortsatt verksamhetsutveckling och behov av politiska prioriteringar.

Rörelseorganens sjukdomar var en av fem nationella riktlinjer som togs upp denna eftermiddag. Du kan följa arbetet med Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på landstingets hemsida.

Längst ner på sidan finns det bildspel som presenterades på seminariet.

Artros

Enligt höftprotesregistret var Värmland bäst i Sverige med flest deltagare i artrosskola, hela 998 personer har deltagit. Det är 60 % av alla opererade personer. Av "icke göra" är vi bättre än riket på att inte ordinera glukosamin eller hyaluronsyra. Vi är näst bäst i Sverige på att inte göra artroskopisk kirurgi i knäet vid artrosdiagnos.

Vårdprogram finns för artros.

Osteoporos

Är den största riskfaktorn för frakturer i samhället, dyr och vårdkrävande. Ett datorbaserat verktyg framtaget av WHO som heter FRAX (fracture risk assesment tool) bör användas för att bedöma om DXA, bentäthetsmätning bör göras. 

Värmland ligger på 3:e bästa plats med att inte använda bara kalcium och D-vitamin, vi ligger på rikets medel för antal patienter som får nya frakturer. Överläkare Joannidis menar att vi behöver öka forskningen om bisfosfonater. Våren 2015 kommer ett projekt att startas för att hitta riskpatienter. Ortopeden tar hand om ca 800 frakturer per år.

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Vårdprogram håller på att tas fram för reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. De finns som utkast och ska gå på remiss till handkappförbnuden med flera under våren. Anmärkningsvärt är att desa vårdprogram inte omfattar rehabilitering och handledd fysisk aktivitet som för artros. Ändå är det minst lika viktigt för dessa diagnoser som för artros. Reumatikerdistriktet Värmland kommer att ställa frågan 

  • Rehabilitering ingår inte i vårdprogrammen, varför? Är inte det en lika viktig del av behandlingen som läkemedel? Vad jag förstår lyfts dessutom samarbete mellan olika verksamheter fram som särskilt viktigt av nya landstingsdirektören. Bästa effekt av patientens vård brukar åstadkommas när respektive verksamhet/vårdpersonal vet vad den andra gör med patienten.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.