Samverkansmöte division Hälsa Habilitering Rehabilitering

Handikappförbunden träffade divisionschefen för information, samtal och diskussioner inom ämnet hälsa, habilitering och rehabilitering. En representant för reumatikerdistriktet var på plats.

Just nu håller några privata sjukgymnaster på att etablera sig genom att ansluta sig till hälsovalet inom landstinget. Det blir tyvärr inte fler sjukgymnaster eftersom budgeten är densamma men patienten betalar samma avgift. Det blir svårare att styra vilken kompetens sjukgymnasterna måste ha men landstinget har ändå ansvar för att alla patientgrupper blir tillgodosedda i hela Värmland. I primärvården krävs en bred kompetens av sjukgymnasten till skillnad från sjukgymnasten inom specialistvård som har ett annat uppdrag.

Att delta i en rehabiliteringsgrupp kan kosta olika i Värmland beroende på vilket utbud som finns. I vissa kommuner finns en landstingsgrupp där avgiften ingår i hökostnadsskyddet och i en annan kommun finns motsvarande rehabgrupp bara inom Friskvården som är dyrare. Vi tyckte inte det var jämlik vård och vår ombudsman bad att till nästa gång få en översikt över vilket utbud av rehabiliteringsgrupper som finns i Värmland.

Den nya patientlagen kom på tal och patientens rätt att få hjälpmedel förskrivet i ett annat landsting. Här vet inte landstingen riktigt hur de ska förhålla sig men samtal pågår. Du kommer ju hem med ditt hjälpmedel och ditt hemlandsting kanske inte kan laga eller serva ditt hjälpmedel.

Divisionschefen skulle höra sig för hur det går med vårdprogrammet för bland annat RA och PsA som kulle varit klart förra året. Det är meningen att vi från reumatikerdistriket ska få ta del av detta innan det fastställs. Vi är ju intresserade av hur diagnos ställs och vilka terapirekommendationer man tar fram likaväl vilken typ av rehabilitering man komme att förorda.

Jag tipsade om nya boken Fysisk aktivietet vid reumatisk sjukdom.

Detta är inte hela mötet utan det jag tyckte berörde oss reumatiker.
Vid penna Catharina 
Reumatikerdistriktet Värmland 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.