Rapport från Reumatikerförbundets stämma

Nu är vi på väg hem efter tre dagar i Reumatikerförbundets anda, vår vision "Ett bra liv för reumatiker och lösningen på reumatismens gåta". Vi har firat 70 år, genomfört förhandlingar och tittat in i framtiden.

Vi samlades första kvällen för att lyssna på Sara Lund/Claes Schmidt i föreläsningen "Kvinnor, män och vi andra". Våra normer och värderingar vändes upp och ner genom berättelsen om hennes liv. Den nästan tre timmar långa föreläsningen gick fort med många både uppsluppna och igenkännande skratt. Allt detta tog vi med oss in i arbetet med att besluta om motioner, framtidens rörliga medlemmar och andra utmaningar.

Anne öppnade stämman med att återkoppla till Claes/Sara och manade till ett öppet sinne och förståelse för att vi står inför stora förändringar.

Mötesförhandlingarna leddes taktfast av de två mötesordföranden Hans Håkansson och Lotta Tillström blandat med rapporter från förbundsstyrelsen;
- Språkresurser är idag informatörer och vi hittar dem på förbundets hemsida, tillgängliga för alla.
- Resan från starten 2005 fram till den europeiska ISO standard som publicerades i mars 2015 presenterades.
-Inventering av distrikt och föreningars ekonomi i förhållande till verksamhet presenterades efter uppdrag från förra stämman om fördelning av medlemspengen. Den är inte klar utan slutrapport kommer nästa stämma.
- Rapporten om småhjälpmedel påvisade att någon definition för dessa troligen aldrig kommer att finnas. Förutsättningarna för hjälpmedel är så enormt olika i olika länder liksom myndigheters synsätt.

Beslut som togs var att behålla medlemsavgiften oförändrad, val av ny revisor blev Stig Andersson Jönköping och de vanliga om verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet.

Stämmans gemensamma uttalande handlar om EHälsa-framtidens sjukvård. patientens rätt till att äga sin vårdprocess, bland annat boka tid och kunna läsa sin journal på samma sätt över hela landet.

Lördagen avslutades med jubileumsmiddag, musik och utdelning av priser till föreningar som utmärkt sig lite extra under året. Ett stort grattis till Kristinehamn-Storfors som är bästa medlemsvärvande förening.

Söndagen ägnades åt workshops som kommer att leda till vad nästa verksamhetsplan kommer att innehålla. De handlade om de tre ben under vår vision som kommer att leda oss in i framtiden, medlemskap, påverkan och forskning.

Vi som stämmornas tackar för ert förtroende att representera er på denna stämma. Vi hoppas att innehållet i denna stämma kommer att märkas framöver. Catharina och Therese

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.