Rapport från stämman 4-5 juni 2016

Mötesordförande Hans Håkansson och Stig Nyman ledde vår stämma med både allvar och humor. Vi beslutade bland annat att medlemsavgiften är oförändrad och om en långsiktig verksamhetsplan 2017-2021. Ett tråkigare beslut blev att Anne Carlsson avsattes.

Ordförande

87 röstberättigade ombud fördelade sina röster med 61 mot 24. Reumatikerdistriktet Värmland reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att Anne Carlsson inte fått möjligheten att berätta sin version eller kunna svara på stämmans frågor. Vi fick en sammanfattning av företagshälsovårdens rapport som handlade om kränkande särbehandling. Bo Ringertz, reumatolog, framförde vad Anne betytt inte bara för Reumatikerförbundets medlemmar utan även för läkare och forskare på bland annat universitetssjukhusen. Många framförde att förbundsstyrelsen inte låtit den demokratiska processen få styra ärendet med Annes time out.

Dagordningen fortsätter

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse blev antagna och förbundsstyrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2015. Mathias Tingvall berättade vilka moment de utför löpande under året för att kunna vara säkra på att det ekonomiska underlag som presenteras på stämman är riktiga. Exempelvis granskar de föra gånger per år var en faktura kommer ifrån och vem som har skrivit på. De berömmer förbundet för god bokföring.

Fyllnadsval

1:e vice ordförande - Ingrid Burman, tidigare Handikappförbunden

2:e vice ordförande - Tommy Olsson, Reumatikerdistriktet Dalarna

Ledamot - Bo Ringertz, professor i reumatologi

Ledamot - Ritva Elg, Reumatikerdistriktet Stockholm

Det fanns många goda kandidater nominerade och ofta var det få röster som avgjorde utslaget efter den slutna omröstningen.

Stadgar

Föreslagna stadgeändringar gick på återremiss till förbundsstyrelsen liksom de motioner som berör stadgarna. De kommer upp för beslut vid stämman 2018. Anledningen är att stadgarna inte varit ute på remiss till distrikt och föreningar.

Arvoden

Beslut togs att fasta arvoden kvarstod för ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Mötesarvoden höjdes generellt liksom fasta arvoden för revisorer och övriga ledamöter. Kompensation för förmånsbeskattning av dubbelboende beslutades att tas bort efter omröstning.

Motioner och yttranden

Stämman biföll genomgående förbundsstyrelsens förslag till bifall, anses besvarad eller avslås för varje motion. Två yttrande lyftes och antogs. Den ena handlade om att landstingen inte ska ha 14 dagars fördröjning innan patienten kan ta del av journalen via nätet. Den andra handlade om tillgången på medicinsk fotsjukvård.

Vårdforskningsstipendium

Susanne Pettersson tilldelades stipendiet för sin forskning om extrem trötthet vid SLE. Hon fortsätter arbeta kliniskt som sjuksköterska samtidigt som hon implementerar forskningsresultat i vården.

Ledord

Forskningschef Christin Blidberg presenterade förbundets forskningsrapport för 2015. I den här forskningsrapporten berättar forskarna själva om många viktiga framsteg, från immunologi till fysisk aktivitet. Vi hoppas att den ska ge större förståelse för en av vår tids största folksjukdomar, och behovet av långsiktig och omfattande forskning. Detta häfte är bra att ta med i dialog med politiker och tjänstemän.

50-års jubileum

Avslutningsvis hade vi en mycket trevlig kväll med god mat och muntra samtal med våra bordskamrater. Reumatikerdistriktet Uppsala uppvaktades av de flesta med en gåva till Reumatikerfonden.

Catharina, Inger och Tordis

1 Kommentarer
  • 2 år sedan Permalänk

    Tack för snabb rapport från stämman!

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.